REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem Konkursu jest Casa Bonicatti, ul. Mostowa 3, 87-100 Toruń.

2) Fundatorem nagród w konkursie jest restauracja Casa Bonicatti.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/CasaBonicatti/ w dniach 16.05.2019 – 16.06.2019 (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) w trakcie trwania Konkursu zamieści zdjęcie zawierające logo Casa Bonicatti (nawet z wizytówki) w serwisie Facebook, pod wpisem Konkursowym.

b) udział w Konkursie mogą wziąć jedynie zdjęcia wykonane po dacie ogłoszenia Konkursu.

c) nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika Casa Bonicatti.

§ 3

NAGRODY

1) Zdobywcą nagrody zostaje osoba, której zdjęcie zamieszczone w komentarzu pod wpisem konkursowym osiągnie najwyższą ilość polubień – „Like!”.

2) Nagrodą w Konkursie jest bon na kolację dla dwóch osób w restauracji Casa Bonicatti.

3) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od daty zakończenia Konkursu.

4) Autor wygrywającego zdjęcia zobowiązuje się do osobistego odbioru nagrody (bonu) w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zakończenia Konkursu.

5) Termin realizacji nagrody (bonu) ograniczony jest do 3 (trzech) miesięcy po dacie zakończenia Konkursu.

6) W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez restaurację Casa Bonicatti.

7) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://casabonicatti.pl/